Správy

Alzheimerova choroba skoro na sietnici

Alzheimerova choroba skoro na sietnici


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sietnica ako biomarker Alzheimerovej choroby?

Včasná diagnóza Alzheimerovej choroby je nesmierne dôležitá, pretože zatiaľ nie je možné dosiahnuť žiadne vyliečenie, ale iba oneskorenie v priebehu choroby. Podľa nedávnej štúdie sa meranie hrúbky a textúry rôznych vrstiev sietnice môže zjavne použiť na včasnú detekciu Alzheimerovej choroby.

V súčasnej štúdii výskumnej skupiny vedenej profesorom Adamom Waxom z Duke University bola štruktúra sietnicových vrstiev identifikovaná ako možný biomarker Alzheimerovej choroby, ktorý by mohol naznačovať vývoj choroby v ranom štádiu. Výsledky štúdie boli uverejnené vo vedeckých správach uverejnených v angličtine.

Novo vyvinuté zariadenie kombinuje dve merania

Vedci na Duke University úspešne vyvinuli nové zobrazovacie zariadenie, ktoré dokáže merať hrúbku a textúru rôznych vrstiev sietnice v zadnej časti oka. Za týmto účelom sa kombinovali dva rôzne typy merania.

Výsledky povedú k novému detekčnému zariadeniu?

„Predchádzajúci výskum ukázal u pacientov s Alzheimerovou chorobou riedenie sietnice, ale pridaním technológie rozptylu svetla k meraniu sme zistili, že vrstva vlákien nervového vlákna sietnice je tiež drsnejšia a neusporiadanejšia,“ uviedol v tlačovej správe profesor Adam Wax z Duke University. Vedci dúfajú, že tieto zistenia sa dajú použiť na vývoj jednoduchého a lacného skríningového zariadenia na Alzheimerovu chorobu, ktoré sa dá použiť nielen v lekárskej praxi, ale aj v miestnych lekárňach.

Včasná diagnóza Alzheimerovej choroby je výzvou

V súčasnosti sa diagnózy Alzheimerovej choroby robia iba vtedy, keď človek začne prejavovať príznaky kognitívneho poklesu. Dokonca aj vtedy je možné Alzheimerovu chorobu jednoznačne dokázať iba pomocou drahých vyšetrení MRI a PET. Preto sú naliehavo potrebné biomarkery, ktoré sa môžu použiť ako včasné varovné príznaky choroby.

Alzheimerova choroba môže spôsobiť štrukturálne zmeny v sietnici

Výskumný tím uvádza, že takéto potenciálne biomarkery sa nachádzajú v sietnici, ktorá je doslova rozšírením mozgu a súčasťou centrálneho nervového systému. Predchádzajúci výskum už ukázal, že Alzheimerova choroba môže spôsobiť štrukturálne zmeny v sietnici, najmä stenčenie vnútorných vrstiev sietnice.

Ako sietnica môže naznačovať Alzheimerovu chorobu

„Sietnica môže poskytnúť ľahký prístup do mozgu a jej zoslabenie môže naznačovať zníženie množstva nervového tkaniva, ktoré môže znamenať Alzheimerovu chorobu,“ vysvetľuje profesor Wax. K zriedeniu sietnice však môžu prispieť aj ďalšie choroby, ako je glaukóm a Parkinsonova choroba. Existuje riziko nekonzistentných výsledkov testov v dôsledku rozdielov v meraniach s rôznymi zariadeniami alebo spôsobu, akým ich výskumníci používajú.

Štúdia sa uskutočnila na myšiach

Pri súčasnom výskume sa teraz zistilo, že vrchná vrstva neurónov v sietnici myší s Alzheimerovou chorobou má zmenenú štruktúru. Vedci tvrdia, že v kombinácii s údajmi o zmenách hrúbky tejto vrstvy z toho možno odvodiť relatívne ľahko merateľný biomarker Alzheimerovej choroby.

Kombinácia meraní je kľúčovou inováciou

Nový prístup je založený na meraní drsnosti a textúry vrstvy nervových vlákien vnútornej sietnice. Podľa výskumníkov to môže poskytnúť rýchly a priamy spôsob identifikácie štrukturálnych zmien spôsobených Alzheimerovou chorobou, ktoré možno použiť ako biomarkery choroby. Kombináciou dvoch rôznych meraní bolo možné získať informácie o hrúbke a štruktúre každej vrstvy sietnice. Toto je skutočná kľúčová inovácia.

Zásah možný skôr?

Výskumná skupina vysvetľuje, že identifikáciou skorých príznakov neurodegeneratívnych chorôb môžu ľudia rýchlo pomôcť začať s programom včasnej intervencie skôr, ako bude neskoro. Najmä v prípade Alzheimerovej choroby je veľmi dôležité čo najskôr konať proti tejto chorobe, aby sa zachovala kvalita života chorého a aby sa čo najviac spomalil priebeh choroby. (As)

Informácie o autorovi a zdroji

Tento text zodpovedá požiadavkám lekárskej literatúry, lekárskym usmerneniam a súčasným štúdiám a bol skontrolovaný lekármi.

Swell:

  • Ge Song, Zachary A. Steelman, Stella Finkelstein, Ziyun Yang, Ludovic Martin a kol .: Multimodálne koherentné zobrazovanie sietnicových biomarkerov Alzheimerovej choroby na modeli myši, vo vedeckých správach (uverejnené 13. mája 2020), vedeckých správach
  • Retinálna štruktúra by mohla poskytnúť včasný biomarker Alzheimerovej choroby, Duke University (zverejnené 14. mája 2020), Duke University


Video: alzheimer (Smieť 2022).