Správy

S týmito biomarkermi sa dá odhadnúť dĺžka života

S týmito biomarkermi sa dá odhadnúť dĺžka života


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Biomarkery označujú zdravie v starobe a riziko choroby

Pomocou špeciálnych biomarkerov možno odhadnúť zdravie v starobe, náchylnosť starších ľudí na choroby a zostávajúcu dĺžku života. Biomarkery boli identifikované vedcami z Max Planck Institute for Biology of Aging a Leiden University Medical Center (LUMC) v nedávnej spoločnej štúdii.

Doteraz sa informácie o zdraví v starobe dajú určiť iba pomocou kombinácie mnohých rôznych faktorov, ktoré sa ťažko používajú v každodennej klinickej praxi. Uznanie náchylnosti starších ľudí k chorobám založeným na určitých látkach v krvi by mohlo ponúknuť možnosť prispôsobiť požadované ošetrenie priamo zdravotnému stavu postihnutých osôb a byť dôležitým krokom k individualizovanej medicíne. Identifikované biomarkery sú tu priekopníckym prielomom. Výsledky tejto štúdie boli uverejnené v odbornom časopise „Nature Communications“.

Boli vyšetrené vzorky krvi od takmer 45 000 jedincov

Vedci v oblasti starnutia v Inštitúte Maxa Plancka pre biológiu starnutia a v lekárskom centre LUMC úspešne identifikovali kombináciu biomarkerov v krvi, ktorá sa dá použiť na odhad zostávajúcej dĺžky života a náchylnosti starších ľudí na choroby. Použili vzorky krvi od 44 168 jedincov a hľadali biomarkery, ktoré poskytujú spoľahlivé informácie, informoval inštitút Maxa Plancka v tlačovej správe o výsledkoch štúdie.

Kombinácia 14 identifikovaných biomarkerov

Po rozsiahlych analýzach vedci identifikovali kombináciu 14 biomarkerov, ktoré obsahovali rôzne aminokyseliny, hodnoty LDL a HDL cholesterolu, rovnováhu mastných kyselín a parametre zápalu. V následných štúdiách dokázali preukázať, že presnosť predpovedí 5- a 10-ročnej úmrtnosti na základe identifikovaných biomarkerov je lepšia ako pri použití konvenčných rizikových faktorov pre úmrtnosť.

Cieľom je individuálne zaobchádzanie

„Krvné meranie by malo byť prvým krokom k individuálnejšiemu zaobchádzaniu so staršími ľuďmi,“ zdôrazňuje vedúca štúdie Eline Slagboom. Cieľom je určiť biologický vek, pretože kalendárny vek veľa nehovorí o všeobecnom zdraví starších ľudí. „70-ročný je zdravý, zatiaľ čo ďalší už môže trpieť tromi chorobami,“ vysvetľuje riaditeľ štúdie. S teraz identifikovanými biomarkermi však bude v budúcnosti k dispozícii nástroj na identifikáciu zraniteľných starších ľudí a ich následné zaobchádzanie.

Biomarkery sa môžu v štúdiách používať rôznymi spôsobmi

Vedci tiež uvádzajú, že biomarkery by sa mohli použiť rovnako na štúdie na zvieratách a ľuďoch. Základný výskum molekulárnych príčin starnutia sa doteraz zameriaval na modelové organizmy, ako sú červy, ovocné mušky alebo myši. „Výskum starnutia v modelových organizmoch je o krok vpred pred ľudským výskumom (a), aby sme mohli tieto poznatky využiť, potrebujeme nástroje, pomocou ktorých môžeme porovnávať štúdie na ľuďoch a na pokusoch na zvieratách,“ vysvetľuje riaditeľ štúdie.

Teraz bolo identifikovaných niekoľko biomarkerov v ľudskej krvi, ktoré by sa mohli použiť paralelne v klinických štúdiách a pri výskume starnutia na zvieratách. Značkovače sú tiež východiskovým bodom pre paralelné štúdie na modelových organizmoch. V súčasnosti sa však stále skúma, či sa identifikované biomarkery vyskytujú v typických zvieracích modeloch, ako sú myši. (FP)

Informácie o autorovi a zdroji

Tento text zodpovedá požiadavkám lekárskej literatúry, lekárskym usmerneniam a súčasným štúdiám a bol skontrolovaný lekármi.

Zemepisné heslo Fabian Peters

Swell:

  • Spoločnosť Max Planck: Biomarkery odhaľujú zdravie v starobe (zverejnené 20. augusta 2019), mpg.de
  • Joris Deelen, Johannes Kettunen, P. Eline Slagboom: Metabolický profil rizika úmrtnosti na všetky príčiny identifikovaný v observačnej štúdii 44 168 jedincov; v Nature Communications, zväzok 10, číslo článku: 3346 (2019), nature.comVideo: How trees talk to each other. Suzanne Simard (Október 2022).